ថ្ងៃពុធ ៦រោច ខែមាឃ ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស ២៥៦៤ ត្រូវនឹង ថ្ងៃទី០៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ឈឹម សារ៉េត ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានលទ្ធកម្មសាធារណៈ បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាស្តីពីហិរញ្ញប្បទានអភិវឌ្ឍន៍ផ្លូវការកូរ៉េឆ្នាំសារពើពន្ធ២០២២ លើគម្រោង “Project for implementing e-procurement system and supporting operation management in Cambodia" ស្ថិតនៅបន្ទប់ប្រជុំ GDPP1 អគារ "គ" នៃទីស្តីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ។

2.jpg
កិច្ចប្រជុំ

ថ្ងៃទី

ទីកន្លែងព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍ កម្ពុជា

កិច្ចប្រជុំនេះមានការចូលរួមពីតំណាងអគ្គនាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនិងគ្រប់គ្រងបំណុល និងតំណាងនាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន ។

2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg