ថ្ងៃពុធ ៨ កើត ខែអាសាឍ ឆ្នាំខាល ចត្វាស័ក ព.ស.២៥៦៦ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ ឯកឧត្តម ឈឹម សារ៉េត ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានលទ្ធកម្មសាធារណៈ រួមជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីបច្ចេកទេសនៃអគ្គនាយកដ្ឋាន បានទទួលជួបតំណាងប្រតិភូសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជា។

3.jpg
កិច្ចប្រជុំ

ថ្ងៃទី

ទីកន្លែងព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍ កម្ពុជា

កិច្ចប្រជុំពិភាក្សា និងវាយតម្លៃលើក្របខណ្ឌគម្រោងរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីបង្កើនការប្រមូលចំណូលថវិកា និងប្រសិទ្ធភាពចំណាយថវិកា ដែលកិច្ចប្រជុំនេះផ្តោតសំខាន់ទៅលើវឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រកែទម្រង់ប្រព័ន្ធលទ្ធកម្មសាធារណៈឆ្នាំ២០១៩-២០២៥ និងការរៀបចំលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធនឹងលទ្ធកម្មសាធារណៈ។

2.jpg
1.jpg
4.jpg
5.jpg