ថ្ងៃចន្ទ ៤កើត ខែស្រាពណ៍ ឆ្នាំខាល ចត្វាស័ក ព.ស.២៥៦៦ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី០១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២ ឯកឧត្តម ឈឹម សារ៉េត ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានលទ្ធកម្មសាធារណៈ រួមជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំនៃអគ្គនាយកដ្ឋាន បានចូលរួមកិច្ចប្រជុំបើកវគ្គសវនកម្ម ជាមួយអាជ្ញាធរសវនកម្មជាតិ។

05.jpg
កិច្ចប្រជុំ

ថ្ងៃទី

ទីកន្លែងព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍ កម្ពុជា

កិច្ចប្រជុំបើកវគ្គ ស្ដីពី កម្មវិធីសាវនកម្ម និងសំណើសុំឯកសារសម្រាប់ធ្វើសវនកម្មបញ្ជាក់លើសេចក្ដីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីការទូទាត់ថវិកាទូទៅរបស់រដ្ឋសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០២១។

03.jpg
04.jpg
06.jpg
07.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg