ថ្ងៃចន្ទ ២រោច ខែមាឃ ឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ព.ស ២៥៦៣ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ឈឹម សារ៉េត ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានលទ្ធកម្មសាធារណៈ បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំប្រចាំខែកុម្ភៈ របស់អគ្គនាយកដ្ឋាន នៅសាលប្រជុំអគារ “ឃ” ជាន់ផ្ទាល់ដី ទីស្តីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ។

1.jpg
កិច្ចប្រជុំផ្ទៃក្នុង

ថ្ងៃទី

ទីកន្លែងព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍ កម្ពុជា

កិច្ចប្រជុំនេះមានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីរាជការនៃអគ្គនាយកដ្ឋានលទ្ធកម្មសាធារណៈទាំងអស់ និងមានការចូលរួមពីតំណាងអគ្គនាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង និងអគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ។ កិច្ចប្រជុំប្រចាំខែ ដើម្បីពិនិត្យនិងពិភាក្សាអំពី៖ ១-របាយការណ៍នៃការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពកែទម្រង់របស់ក្រុមការងារទាំងបួន ២-របាយការណ៍នៃការអនុវត្តការងារប្រចាំខែមករា ឆ្នាំ២០២០ និងទិសដៅសម្រាប់អនុវត្តការងារក្នុងខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ របស់នាយកដ្ឋាននីមួយៗ និង ៣-បញ្ហាផ្សេងៗ ។

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg