thumbnail

លិខិតប្រគល់កិច្ចសន្យាលេខ ១៩៥៤ សហវ អលសា អនុម័តថ្ងៃទី 21/03/2019 ដើម្បីប្រគល់កិច្ចសន្យាជូន នាយកដ្ឋានវិស្វកម្មក្រសួងការពារជាតិ

  • ស្ថាប័នអនុវត្តលទ្ធកម្ម/អង្គភាពថវិកា ៖ ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូន
  • ឆ្នាំលទ្ធកម្ម ៖ 2019
  • ប្រភេទលទ្ធកម្ម ៖ សំណង់
  • ប្រភពថវិកា ៖ ថវិការាជរដ្ឋាភិបាល
thumbnail

លិខិតប្រគល់កិច្ចសន្យាលេខ ១៩៥៣ សហវ អលសា អនុម័តថ្ងៃទី 21/03/2019 ដើម្បីប្រគល់កិច្ចសន្យាជូន នាយកដ្ឋានវិស្វកម្មក្រសួងការពារជាតិ

  • ស្ថាប័នអនុវត្តលទ្ធកម្ម/អង្គភាពថវិកា ៖ ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូន
  • ឆ្នាំលទ្ធកម្ម ៖ 2019
  • ប្រភេទលទ្ធកម្ម ៖ សំណង់
  • ប្រភពថវិកា ៖ ថវិការាជរដ្ឋាភិបាល