លិខិតប្រគល់កិច្ចសន្យាលេខ ១៥១២.សហវ.លស.អលសា អនុម័តថ្ងៃទី 24/02/2023 ដើម្បីប្រគល់កិច្ចសន្យាជូន ក្រុមហ៊ុន S.M.O.N Trading Co., Ltd

ស្ថាប័នអនុវត្តលទ្ធកម្ម/អង្គភាពថវិកា អគ្គិសនីកម្ពុជា
ឆ្នាំលទ្ធកម្ម 2023
ប្រភពថវិកា ថវិកាអគ្គិសនីកម្ពុជា
មាតិកាថវិកា ជំពូក ៦០
ប្រភេទលទ្ធកម្ម ទំនិញ
វិធីសាស្ត្រលទ្ធកម្ម វិធីសាស្ត្រលទ្ធកម្មទំនិញ សំណង់ និងសេវាកម្ម
វិធីសាស្ត្រដេញថ្លៃ វិធីលទ្ធកម្មដោយឡែក
ការដេញថ្លៃ ការចុះកិច្ចសន្យាផ្ទាល់
ទីកន្លែងរអនុវត្តគម្រោង បន្ទាយមានជ័យ កំពត ក្រចេះ មណ្ឌលគិរី ព្រៃវែង រតនគិរី ស្ទឹងត្រែង ស្វាយរៀង តាកែវ កម្ពុជា

ចំនួនទាញយក ៖ 1