ព្រះរាជក្រម​លេខ​ នស/រកម​/០៥២៣/០០៥ ចុះថ្ងៃអង្គារ ១២រោច ខែពិសាខ ឆ្នាំថោះ បញ្ចាស័ក ព.ស.២៥៦៧ ថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣ ប្រកាស​ឲ្យ​ប្រើ​ច្បាប់​ស្ដី​ពី​លទ្ធកម្ម​សាធារណៈ​។

ច្បាប់លទ្ធកម្មសាធារណៈ ២០២៣ (1).jpg
ច្បាប់លទ្ធកម្មសាធារណៈ ២០២៣ (2).jpg
បោះពុម្ពផ្សាយ

ទីកន្លែងធ្វើ ច្បាប់ កម្ពុជា

រដ្ឋសភាបានអនុម័តកាលពីថ្ងៃទី១៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៣ នាសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាលើកទី៩ នីតិកាលទី៦ ហើយព្រឹទ្ធសភាបានពិនិត្យចប់សព្វគ្រប់លើទម្រង់និងគតិច្បាប់ទាំងស្រុងកាលពីថ្ងៃទី២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣ នាសម័យប្រជុំពេញអង្គលើកទី១០ នីតិកាលទី៤

ចំនួនទាញយកឯកសារ ៖ 668