ថ្ងៃចន្ទ ១១កើត ខែស្រាពណ៍ ឆ្នាំខាល ចត្វាស័ក ព.ស២៥៦៦ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី០៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២ វេលាម៉ោង ៩និង០០នាទីព្រឹក ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ឈឹម សារ៉េត ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានលទ្ធកម្មសាធារណៈ បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០២២របស់អគ្គនាយកដ្ឋាន តាមរយៈអនឡាញដោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធកម្មវិធី Zoom។

1.jpg
កិច្ចប្រជុំផ្ទៃក្នុង

ថ្ងៃទី

ទីកន្លែងព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍ កម្ពុជា

កិច្ចប្រជុំនេះមានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីរាជការនៃអគ្គនាយកដ្ឋានលទ្ធកម្មសាធារណៈទាំងអស់ និងមានការចូលរួមពីតំណាងអគ្គនាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង និងអគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ  ដើម្បីពិនិត្យនិងពិភាក្សាអំពីៈ

១-របាយការណ៍នៃការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពកែទម្រង់របស់ក្រុមការងារទាំងបួន

២-របាយការណ៍នៃការអនុវត្តការងារប្រចាំខែមករា ដល់ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ និងទិសដៅសម្រាប់អនុវត្តការងារបន្តរបស់នាយកដ្ឋាននីមួយៗ និង

៣-បញ្ហាផ្សេងៗ

2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg