នាថ្ងៃពុធ ៦រោច ខែពិសាខ ឆ្នាំថោះ បញ្ចស័ក ព.ស២៥៦៧ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣ អគ្គនាយកដ្ឋានលទ្ធកម្មសាធារណៈនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងសហភាពអឺរ៉ុប (EU) បានសហការរៀបចំសិក្ខាសាលាស្ដីពីការផ្សព្វផ្សាយប្រកាស ស្ដីពីការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសាជីវកម្មនិងប្រកាសស្ដីពីការរៀបចំរបាយការណ៍ស្ដីពីការអនុវត្តកិច្ចលទ្ធកម្ម និងបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងការអនុវត្តលទ្ធកម្មសាធារណៈ ជាឧត្ដមានុវត្តន៍អន្តរជាតិ ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តម ហ៊ីវ សុវណ្ណ រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ឯកឧត្ដមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ នៅសណ្ឋាគារសូហ្វីតែលភ្នំពេញភូគីត្រា ដែលមានអ្នកចូលរួមចំនួន២៥០នាក់ និងតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ Zoom ដែលមានអ្នកចូលរួមប្រមាណ១ ០០០នាក់។

01.jpg
សិក្ខាសាលា

ថ្ងៃទី

ទីកន្លែងព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍ កម្ពុជា

សិក្ខាសាលាស្ដីពីការផ្សព្វផ្សាយ

- ប្រកាស ស្ដីពីការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសាជីវកម្ម និង

- ប្រកាសស្ដីពីការរៀបចំរបាយការណ៍ស្ដីពីការអនុវត្តកិច្ចលទ្ធកម្ម និង

- បញ្ជ្រាបការយល់ដឹងការអនុវត្តលទ្ធកម្មសាធារណៈ ជាឧត្ដមានុវត្តន៍អន្តរជាតិ។

05.jpg
06.jpg
08.jpg
09.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
18.jpg
19.jpg
40.jpg
41.jpg
42.jpg
43.jpg
44.jpg