ថ្ងៃសុក្រ ១០កើត ខែមិគសិរ ឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ព.ស ២៥៦៣ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី០៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ឈឹម សារ៉េត ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានលទ្ធកម្មសាធារណៈ បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំប្រចាំខែធ្នូ របស់អគ្គនាយកដ្ឋាន នៅសាលប្រជុំអគារ “ឃ” ជាន់ផ្ទាល់ដី ទីស្តីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ។

1.jpg
កិច្ចប្រជុំផ្ទៃក្នុង

ថ្ងៃទី

ទីកន្លែងព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍ កម្ពុជា

កិច្ចប្រជុំនេះមានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីរាជការនៃអគ្គនាយកដ្ឋានលទ្ធកម្មសាធារណៈទាំងអស់ ដើម្បីពិនិត្យ និងពិភាក្សាអំពី៖ ១-របាយការណ៍នៃការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពកែទម្រង់របស់ក្រុមការងារទាំងបួន ២-របាយការណ៍នៃការអនុវត្តការងារប្រចាំខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ និងទិសដៅសម្រាប់អនុវត្តការងារក្នុងខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ របស់នាយកដ្ឋាននីមួយៗ និង ៣-បញ្ហាផ្សេងៗ ។

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg